INIDIAN MOTORCYCLE  rozszerzona polityka gwarancyjna

Silnik, przekładnia, elektronika

Ograniczona gwarancja

 

Firma Indian Motorcycle 2100 Highway 55, Medina, MN 55340, USA (INDIAN MOTORCYCLE) daje OGRANICZONĄ ROZRZERZONĄ GWARANCJĘ na poszczególne elementy (patrz poniżej) twojego INDIAN MOTORCYCLE przeciwko wadom w materiale lub produkcji.

Ta przedłużona gwarancja obejmuje poszczególne części oraz koszty naprawy bądź wymiany wadliwych części i zaczyna się od wygaśnięcia początkowej dwuletniej gwarancji od daty zakupu przez pierwotnego nabywcę i obejmuje motory użytku prywatnego. Ta gwarancja jest możliwa do przekazania kolejnemu właścicielowi podczas okresu stosowania przedłużonego okresu gwarancyjnego przez INDIAN MOTORCYCLE, ale przekazanie jej nie zmienia pierwotnego okresu trwania gwarancji. Ta rozszerzona gwarancja nie ma zastosowania do wszelkich stosowanych w handlu motocykli ani do motocykli, które w dowolnym momencie początkowego okresu gwarancyjnego zostały wykorzystane do wynajmu komercyjnego.
Produkt stosowany jest komercyjnie, gdy jest używany w związku z wykonywaną pracą lub zatrudnieniem, które przynosi dochód, lub jest licencjonowany w celach komercyjnych w dowolnym czasie okresu gwarancyjnego.

Ta rozszerzona gwarancja będzie obowiązywać przez okres trzydziestu sześciu (36) miesięcy dla motocykli używanych prywatnie. W celu uzyskania informacji dotyczących ważności, bądź warunków związanych ze wstępną gwarancją, należy zapoznać się z „Indian MOTOCYKL Polityka Gwarancji – Ograniczona gwarancja”, którą można znaleźć w podręczniku użytkownika.

RÓŻNICA POMIĘDZY POCZĄTKOWĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĄ A OBECNĄ KAMPANIĄ ROZSZERZONEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI 

Ta rozszerzona gwarancja zapewnia maksymalne 5 lat pokrycia gwarancją w pewnych stopniach używania prywatnego Indian Motorcycle, co następnie stanowi:
– Początkowa Ograniczona Gwarancja: początkowa ograniczona gwarancja stosowania Indian Motorcycles, podlegających „Indian MOTORCYCLE Polityka Gwarancji – Ograniczona gwarancja”, którą można znaleźć wewnątrz instrukcji. Ta początkowa ograniczona gwarancja zapewnia maksymalnie 2 lata pokrycia od daty zakupu. Niniejsza gwarancja jest dalej określana jako „Początkowa gwarancja „.
– Rozszerzona gwarancja: teraźniejsza kampania rozszerzonej gwarancji odnosząca się do poszczególnych prywatnie użytkowanych Indian Motorcycles jest tematem teraźniejszej „Indian Motorcycle Rozszerzonej Polityki Gwaracji – ograniczonej gwarancji”. Ta rozszerzona gwarancja zapewnia co najmniej 3 lata pokrycia od daty wygaśnięcia okresu Początkowej Gwarancji. Ta gwarancja od tej pory znana jest pod nazwą „Rozszerzona Gwarancja”.

OGRANICZONY ZAKRES ROZSZERZONEJ GWARANCJI 

Rozszerzona gwarancja obejmuje tylko INDIAN MOTORCYCLES, które uwzględniają wszystkie poniższe warunki:

– INDIAN MOTORCYCLE model roku 2015/2016 zakupiony w autoryzowanej sieci sprzedaży w Polsce, w okresie od 1 października 2014 do 31 marca 2017 (włącznie); oraz

– INDIAN MOTORCYCLE nie podlega żadnym ograniczeniom lub wyłączeń wymienionych w „INDIAN MOTORCYCLE Polityka Gwarancji – Ograniczona Gwarancja”, którą można znaleźć w instrukcji obsługi, w dowolnym momencie podczas początkowej gwarancji i / lub w wydłużonym okresie gwarancji ; oraz

– INDIAN MOTORCYCLE, które są w prywatnym użytkowaniu i dotychczas były w prywatnym użytkowaniu podczas okresu początkowej gwarancji i / lub w wydłużonym okresie gwarancji

– INDIAN MOTORCYCLE, które nie są używane komercyjnie bądź nie były używane komercyjnie w żadnym momencie trwania okresu początkowej gwarancji i / lub w wydłużonym okresie gwarancji. Ten produkt jest używany komercyjnie wtedy gdy używany jest w połączeniu z jakąkolwiek pracą bądź zatrudnieniem, które generuje zyski, bądź gdy jest licencjonowany dla komercyjnego celu podczas trwania którejkolwiek części początkowej gwarancji i / lub w wydłużonym okresie gwarancji

-INDIAN MOTORCYCLE zarejestrowane w kraju w którym został zakupiony, który nie był przedmiotem rejestracji poza krajem pierwszego zakupu w dowolnym momencie początkowej gwarancji i / lub w wydłużonym okresie gwarancji

POKRYCIE GWARANCJI/GWARANCJA ORAZ WYKLUCZENIA: OGRANICZENIA GWARANCJI ORAZ ŚRODKI PRAWNE

Rozszerzona gwarancja jest ograniczona w następujący sposób: Gwarancja: Przedłużona gwarancja obejmuje wyłącznie następujące elementy:

– części silnikowe; Jednak bez elementów zużywalnych, takich jak, na przykład, filtry i ciecze.
– elementy transmisyjne i skrzynia biegów; jednakże z wyłączeniem części eksploatacyjnych, takich jak, na przykład, filtrów, płynów, tarczy sprzęgła i systemów napędu pasowego; (układ napędu paska?)
– Elektronika, w tym cyfrowych i analogowych instrumentów, kontroler pojazdu, sterownika silnika do zapłonu i wtrysku paliwa , systemu paliwowego , stojan / regulator ładowania i rozrusznika ; jednakże z wyłączeniem elektrycznych elementów eksploatacyjnych takich jak , na przykład, żarówki , bezpieczniki, kształtki, linki i baterii.

– Okres gwarancji: ta Rozszerzona Gwarancja będzie na okres TRZYDZIESTUSZEŚCIU (36) MIESIĘCY i zaczyna się od dnia wygaśnięcia daty dwuletniej (24miesiące) POCZĄTKOWEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI od daty zakupu przez nabywcę. Należy pamiętać, że trzeba w dowolnym momencie poinformować sprzedawcę INDIAN MOTORCYCLE w każdej kwestii problemów z pojazdem, które zostały wykryte w rozsądnym okresie czasu, w zależności od charakteru sprawy.

Gwarancja nie obejmuje: Rozszerzona gwarancja nie obejmuje:

– Żadnych uszkodzeń, które nie są spowodowane defektem w materiale lub jakości wykonania. NINIEJSZA GWARANCJA NIE POKRYWA ROSZCZEŃ DO WADLIWYCH PROJEKTÓW. Ta gwarancja również nie obejmuje dzieł Boga, przypadkowych uszkodzeń, normalnego zużycia, nadużycia bądź niewłaściwego obchodzenia się ze sprzętem. Ta gwarancja również nie obejmuje żadnego motocykla, elementu, bądź części, która została zmieniona strukturalnie, zmodyfikowana, zaniedbana, niewłaściwie konserwowana, bądź która w jakimkolwiek momencie użycia do wyścigów lub innych celi dla których została zaprojektowana.

– Uszkodzenia lub defekty spowodowane: niewłaściwym smarowaniem, niewłaściwym rozrządem, niewłaściwym paliwem, niedoskonałości powierzchni spowodowane ciśnieniem, gorącem, zimnem lub zanieczyszczeniem, błędem obsługującego/operatora? , niewłaściwe wyrównanie komponentu, napięcie, regulacja lub kompensacja wysokości; śnieg, woda, brud lub inne obce spożycie/zanieczyszczenie substancji, niewłaściwej konserwacji; zmodyfikowane komponenty, Użycie niezatwierdzonych podzespołów lub zakupionych na „Czarnym rynku”?, akcesoria lub narzędzia; nieautoryzowane naprawy, lub dokonana naprawy po upływie okresu gwarancyjnego lub przez nieautoryzowane centrum napraw.

– Uszkodzenia lub defekty spowodowane nadużyciem, wypadkiem, pożarem, bądź innym defektem niezwiązanym z materiałem bądź jakością wykonania

– Ta Rozszerzona Gwarancja nie zapewnia pokrycia elementów eksploatacyjnych, ogólnych elementów ciernych, części narażonych na powierzchnie cierne, pod ciśnieniem, warunki środowiskowe i/lub zanieczyszczeń do których nie zostały zaprojektowane bądź przeznaczone w tym, ale nie ograniczając się tylko do następujących pozycji:
– Koła i opony
– Elementy zawieszenia
– Elementy/komponenty hamulców
– Elementy krzeseł
– Sprzęgła i elementy
– Elementy sterownicze
– Akumulatory- Żarówki / hermetyczne światła mijania
– Filtry
– Płynów (paliwa, smary i inne)
– Panewki
– Wykończone i niewykończone powierzchnie
– Wtryskiwacze paliwa / przepustnicy elementy nadwozia
– Elementy silnika
– Pasy napędowe
– Elementy hydrauliczne i płyny
– Bezpieczniki / wyłączniki
– Części elektroniczne
– Świece zapłonowe
– Uszczelniacze
– Chłodziwa/płyny chłodzące
– Łożyska

Niniejsza gwarancja nie zapewnia pokrycia dla osobistej straty lub kosztów, w tym przebiegu, kosztów transportu, hoteli, posiłków, transportu lub przeładunku opłat, obioru lub dostawy, wypożyczenia zamiennego, utratę możliwości użytkowania pojazdu, utratę zysków lub strat urlopu lub czasu osobistego.

JEDYNYM ZADOŚĆUCZYNIENIEM DLA ZŁAMANIA ROZSZERZONEJ GWARANCJI JEST, WEDŁUG UZNANIA INDIAN MOTORCYCLE, NAPRAWA LUB WYMIANA JAKICHKOLWIEK WADLIWYCH MATERIAŁÓW, ELEMENTÓW LUB PRODUKTÓW. JAKIEKOLWIEK DALSZE PRAWA WYNIKAJĄCE Z TEJ GWARANCJI SĄ WYKLUCZONE.

WSZELKIE PRAWA USTAWOWE, KTÓRE MOŻESZ MIEĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM Z POWODU WAD W MOTOCYKLU NIE BĘDĄ NARUSZONE PRZEZ TĘ ROZSZERZONĄ GWARANCJE.JAK UZYSKAĆ SERWIS GWARANCYJNY

Jeśli twój motocykl wymaga serwisu gwarancyjnego, należy zgłosić to w rozsądnym okresie czasu po wykryciu wady objętej niniejszą Rozszerzoną Gwarancją do autoryzowanego sprzedawcy INDIAN MOTORCYCLE. W przypadku żądania usługi gwarancyjnej należy przedstawić sprzedawcy swoją kopię Formularza Gwarancyjnego. ( Koszty transportu od i do sprzedawcy są twoim obowiązkiem). INDIAN MOTORCYCLE sugeruje skorzystanie z usług pierwotnego sprzedawcy chociaż możesz korzystać z usług któregokolwiek autoryzowanego serwisu INDIAN MOTORCYCLE do świadczenia usług serwisowych.

W kraju w którym zakupiono twój motor:Gwarancja lub biuletynu/serwis naprawy muszą być wykonywane przez autoryzowanego dealera INDIAN MOTORCYCLE. Jeśli się przeprowadzasz bądź podróżujesz po kraju w którym zakupiony został twój motocykl, Gwarancja oraz Serwis naprawy muszą być wykonane u autoryzowanego sprzedawcy INDIAN MOTORCYCLE na terenie tego kraju.

Poza granicami kraju w którym motocykl został zakupionyJeśli tymczasowo podróżujesz poza granicami kraju w którym twój motocykl został zakupiony, powinieneś zabrać swój motocykl do autoryzowanego sprzedawcy INDIAN MOTORCYCLE. Należy pokazać sprzedawcy dowód osobisty ze zdjęciem z kraju autoryzowanego sprzedawcy jako dowód zamieszkania. Po weryfikacji zamieszkania, serwis będzie uprawniony do wykonania naprawy gwarancyjnej.

Jeśli zarejestrujesz pojazd poza granicami kraju , w którym został pierwotnie zakupiony:
Jeśli zarejestrujesz pojazd poza granicami kraju , w którym został pierwotnie zakupiony, Rozszerzona Gwarancja wygasa i jakiekolwiek jakiekolwiek żądania pokrycia Rozszerzonej Gwarancji będą odrzucane. Niemniej ważne jest skontaktowanie się z Pomocą Klienta INDIAN MOTORCYCLE oraz z działem celnym kraju docelowego. Zasady przywozu pojazdu znacznie różnią się w poszczególnych krajach. Może być wymagane do uzyskania dokumentacji od INDIAN MOTORCYCLE w celu rejestracji swojego motocykla w nowym kraju. Należy zarejestrować gwarancję swojego motocykla u lokalnego sprzedawcy INDIAN MOTORCYCLE w swoim nowym kraju natychmiast po przeprowadzce aby upewnić się że otrzymujesz informacje i zawiadomienia dotyczące motocykla.

Jeśli kupujesz motor od osoby prywatnej
W przypadku zakupu Indian Motorcycle od prywatnej osoby, trzymane i używane poza granicami kraju w którym motocykl pierwotnie został zakupiony, wszelkie pokrycia gwarancji zostaną odrzucone. Niemniej jednak musisz zarejestrować motocykl pod swoim imieniem i adresem u lokalnego sprzedawcy INDIAN MOTORCYCLE w swoim kraju aby zapewnić możliwość otrzymywania informacji i zawiadomień dotyczących motocykla.

UWAGA
Jeżeli którykolwiek z powyższych warunków jest niezgodny z federalnym, stanowym lub lokalnym prawem, wszystkie inne warunki gwarancji będą nadal obowiązywać.
Prosimy o współpracę ze sprzedawcą, aby rozwiązać wszelkie problemy gwarancyjne. Gdyby sprzedawca wymagał dodatkowej pomocy, będzie kontaktować się z odpowiednią osobą w INDIAN MOTORCYCLE.